Welcome to the School of Humanities of Tianjin University of Finance and Economics!

Current position: 首页   >   College Overview   >   Organization   >   Academic Branch Committee of the School of Humanities

122cc太阳集成游戏官方网站Academic Branch Committee of the School of Humanities

122cc太阳集成游戏官方网站Members of the membership meeting

 

Chairman: Zhang Pei

Vice Chairman: Gao Hongying

Member: Li Fengjie、王湧、 Liu Tingting、 Zhang Jiandong、 Zheng Yichang、罗红、 Zhang Haimeng

Secretary: Wang Ling